Ailana Fans' Favorites!!!

Strawberry Milk Uji Kintoki Tropical Trio

Strawberry Milk

(One of th top sellers!) 

Uji Kintoki

(Green Tea, Azuki Beans, Mochi, Condensed Milk, Ice Cream)

 

Tropical Trio

(Papaya, Mango, Haupia, Condensed Milk, Ice Cream)

Azuki Lover

Azuki Lover

(Lots of Azuki Beans, Mizore, Mochi, Condensed Milk, Ice Cream)

Mocha

Mocha

(Kona Coffee, Caramel, Choco, Condensed Milk, Ice Cream)

 Choco Lover

Choco Lover

(Choco, Caramel, Oreo, Condensed Milk, Ice Cream)

 

 

Always happy to see our fans!

E KoMo Mai...